Zprávy o činnosti

Výroční zpráva za r. 2021

Začátek roku 2021 začal (respektive pokračoval) tím, že knihovna fungovala jen formou "výdejního okénka" - kdy si lidé mohli bezkontaktně vypůjčit předem objednané tituly. Veškeré jarní akce byly zrušeny nebo přesunuty.

V květnu se opatření trochu uvolnila a v červnu proběhlo i pasování prvňáčků na čtenáře, jedna beseda pro MŠ a celý měsíc si děti mohly užít také pohádkovou cestu ze školy a školky s příběhem O vnučce čaroděje Modromíra.

V září jsme již tradičně poskytli službu obalování učebnic a uspořádali jsme setkání pro maminky s dětmi v rámci projektu Bookstart (dáreček v podobě leporela a dalších materiálů byl předán na červnovém Vítání občanků), ale nikdo se nedostavil. Zato se na podzim konečně uskutečnila Virtuální univerzita třetího věku, která probíhá ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Zahájili jsme ji kurzem České dějiny v souvislostech a absolvovali jej 3 účastníci. Také jsme se zapojili do sbírek Český den proti rakovině a Den válečných veteránů.

Dále se v podzimním čase konala Noc s Andersenem a 12 besed pro žáky MŠ a ZŠ. Také jsme se s dětmi zapojili do soutěže "Největší model Myšpulínova vynálezu", vyhlášené v rámci Dne dětské knihy - vyrobili jsme robota APOBABA a letos v lednu ještě robotického psa Vrtichvosta. První místo jsme sice nevyhráli, ale byla nám udělena cena v podobě hodnotné Monografie Čtyřlístku.

A nyní pár statistických údajů:

Celkem jsme v r. 2021 měli 257 registrovaných čtenářů, z toho 127 dětí do 15 let. Zaznamenali jsme 2358 fyzických návštěv. I když se návštěvnost oproti r. 2020 zvýšila, zdaleka nedosáhla návštěvnosti z r. 2019. Vedle "zavíracího období" je to způsobeno i menší návštěvností na pořádaných akcích. Sice jsme jich uspořádali poměrně dost a pomalu se vracíme k "číslům předcovidovým", ale směl se jich účastnit jen menší počet účastníků. Úbytek dětských návštěvníků byl způsoben i přestěhováním knihovny z prostor školy (na jaře 2020).

Půjčilo se celkem 5604 knih a 268 časopisů (včetně 1753 prodloužení výpůjček). Bylo dovezeno a zapůjčeno 105 knih z Krajské knihovny K. Vary.

Z dětské beletrie byly v loňském roce nejvíce půjčeny knihy O líné babičce (A. Kastnerová) a příhody Kvaka a Žbluňka (A. Lobel). Dále Deníky malého Minecrafťáka, Deníky malého poseroutky, ale i Deník Anne Frankové (komiksové zpracování od A. Folman). Velký zájem byl o komiksové příběhy Čtyřlístku a děti také znovu objevily kouzlo napínavých a trochu strašidelných příběhů T. Breziny (Klub záhad aj.).

U dospělých vedly romány pro ženy (H. M. Körnerová, A. Jacobsová, K. Gillerová, J. Caplinová, T. Keleová-Vasilková), thrillery a detektivní romány B. A. Paris (Přiveď mě zpátky), Ch. Cartera (Napsáno krví), L. Regan (Mizející dívky), L. Shiver (Musíme si promluvit o Kevinovi), A. Marsons (Případy Kim Stoneové), S. Moriarty (Dobrá matka). Ze společenských románů se nejvíce půjčily tituly Tři jablka spadlá z nebe (Narin Abgarjan) a Kde zpívají raci (Delia Owens). Velký zájem byl o české detektivky, zejména autorky Michaely Klevisové, historické romány Vlastimila Vondrušky, Nadi Horákové, Jana Bauera a F. Niedla a současnou českou prózu Aleny Mornštajnové, Petry Soukupové, Evžena Bočka, Jiřího Hájíčka, Magdy Váňové, Ivy Tajovské, Karin Lednické.

Do knihovního fondu přibylo 468 knižních titulů (198 pro děti a 270 pro dospělé), pořízených z rozpočtu knihovny nebo zdarma v rámci projektu Česká knihovna či darovaných. 218 z nich byly novinky vydané v roce 2020 a 2021.

Odebírali jsme 4 periodika (Krimisignál, Jedním dechem, Stalo se! a časopis Čtenář). K dispozici byla i starší čísla různých časopisů a nabízíme také aktuální čísla environmentálního časopisu 7. G (7. Generace), který je nám poskytován darem.

Máme radost, že navzdory "covidové situaci" v r. 2021 (a v předchozím roce) se lidé do knihovny opět vracejí a čtou, což potvrzují i statistické údaje. Doufáme, že tento trend bude nadále pokračovat a knihovna bude místem, kde se budou rádi scházet čtenáři všech generací.

Monika Slevinská, knihovnice