Zprávy o činnosti

Výroční zpráva za r. 2022

Rok 2022 byl v naší knihovně oproti předchozím covidovým rokům velmi bohatý – zejména na pořádané akce.

Hned v únoru se zahájily dva kurzy Virtuální univerzity třetího věku a oproti předchozímu roku, kdy běžel jen jeden kurz se 3 účastníky, zájem vzrostl – kurz Genealogie navštěvovalo 8 účastníků a 5 účastníků bylo v kurzu České dějiny v souvislostech 2. I na podzim byly otevřeny dva kurzy – Kurz Leonardo da Vinci s 5 účastníky a kurz Rituály evropských královských rodů s 10 účastníky.

Také se konečně podařilo rozběhnout klub Budulínek – pravidelné setkávání maminek s malými dětmi do tří let (cca jednou za měsíc), které funguje v rámci celostátního projektu Bookstart. Do tohoto projektu jsme zapojeni již od r. 2018 a každoročně tak získáváme dárkové balíčky s leporelem a dalšími materiály na podporu čtenářství již od nejútlejšího věku. Na květnovém slavnostním Vítání občánků jsme jich rodičům a jejich nejmenším předali 14.

Na jaře se v knihovně dvakrát týdně pořádal kurz českého jazyka pro Ukrajince a čtvrteční podvečery byly vyhrazeny józe.

Z již tradičních knihovnických akcí se konala soutěž Nekoktám, čtu! (místní kolo, odkud dva naši čtenáři postoupili do krajského kola), soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO (ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzeň) a samozřejmě i besedy pro žáčky MŠ a ZŠ Dalovice. Březnovou Noc s Andresenem jsme tentokrát vynechali, neboť se mimořádně konala v listopadu 2021, ale ke konci června si svou "noc v knihovně" užili třeťáci i s paní učitelkou. Školní rok byl již tradičně zakončen Pasováním na čtenáře, na kterém byly prvňáčkům předány knížky z projektu Knížka pro prvňáčka.

Největší akcí roku byly určitě knihovnické Hry bez hranic, které se konaly v květnu a tentokrát je pořádala právě naše knihovna. Tématem byly stromy - vzhledem k našemu krásnému zámeckému parku, kde také byla umístěna převážná část soutěžních stanovišť. Účast byla sice vzhledem k "postcovidovému" období slabší než v jiných letech (celkem 11 soutěžních skupin z různých knihoven Karlovarského kraje), ale počasí nám přálo a všem se u nás líbilo. Náš čtyřčlenný tým dalovických veverek reprezentoval naši obec skvěle a za úvodní scénku získal krásné 2. místo.

Opět jsme se také zapojili do celostátních sbírek – Český den proti rakovině a Den válečných veteránů.

Výborně pokračuje spolupráce Dámského klubu fungujícího při knihovně s Kulturní komisí obce Dalovice. Podíleli jsme se na akcích Čarodějnice (Čarodějnická škola), Dětský den (soutěžní stanoviště), Lampionový průvod (strašidelná stezka parkem) a Mikuláš (Den otevřených dveří v pekle). Knihovna také pomáhala na jarním i podzimním Dalovickém bazárku, na kterém nabízí vyřazené knihy a zajišťuje tvořivou dílničku pro děti (ale i dospělé).

V listopadu se také uskutečnilo první setkání Ženského kruhu pod vedením Ing. Kateřiny Krumphanzlové, které se od té doby koná každý měsíc.

Během adventního času zpříjemnila dětem čekání Vánoční detektivní hra, ve které plnily různé úkoly, aby našly ztraceného Ježíška.

Největší událostí loňského roku bylo určitě ocenění naší knihovny, když byla nominována Krajskou knihovnou Karlovy Vary do soutěže Knihovna roku. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězné Knihovny roku 2022 se konal v krásném prostředí Zrcadlové kaple pražského Klementina a pro naši knihovnu byla opravdu čest se jej zúčastnit, i když jsme hlavní cenu nevyhráli.

A nyní opět trocha statistiky:

V r. 2022 měla Obecní knihovna Dalovice 251 registrovaných uživatelů, z toho 119 dětí do 15 let. Vypůjčeno bylo 6815 knih a 379 časopisů, z Krajské knihovny KV bylo dovezeno 128 svazků. Uspořádáno bylo neuvěřitelných 142 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1018 osob. Celkem knihovna zaznamenala 2770 fyzických návštěv.

Nejčastěji byla půjčena kniha Nadi Horákové Korálky z klokočí, dále knihy pro ženy Kataríny Gillerové, české detektivky Michaely Klevisové a Věry Fojtové a historické romány Jana Bauera, Františka Niedla a Vlastimila Vondrušky. Oblíbení jsou i nadále další čeští současní autoři – Patrik Hartl, Jakuba Katalpa, Lucie Hlavinková, Kristýna Trpková, Kateřina Tučková a Štěpán Javůrek.

Z cizojazyčné literatury vedly u dospělých romány Sofie Lundberg (Červený adresář a Otazník je polovina srdce), N. Sparkse (Návrat), S. A. Allen (Dívka, která sahala po hvězdách), K. Fischer (Žena, kterou jsem byla) a S. Hepworth (Hodná sestra), rodinné ságy T. Guldbranssena (Věčně zpívají lesy), A. Jacobs (Panský dům) a M. Lacrosse (Vinařství), detektivky A. Marsons a thrillery J. Clark (Otec neznámý), S. A. Denzil (Tiché dítě) a M. Edvardsson (Skoro normální rodina).

Děti si nejvíce půjčovaly interaktivní knihy s úkoly: Zločinu na stopě (P. Martin), Knížka (H. Tullet) a Jak fungují auta (A. Nick). Dále autorské knihy Petra Horáčka (např. O myšce, která se nebála), dále knížky Jak zvířata spí (J. Dvořák), Ztřeštěný dům na stromě (A. Griffiths), Jak se zbavit mstivý Soni (J. Holub) a tituly Zuzany Pospíšilové a Daniely Krolupperové.

Knihovní fond byl obohacen o 364 knih – část byla zakoupena z rozpočtu knihovny, některé jsme získali zdarma z projektu Česká knihovna prostřednictvím Moravské zemské knihovny, jiné darovali naši čtenáři. V srpnu proběhla revize a 664 knih bylo odepsáno. Nadále odebíráme periodika: Krimisignál, Jedním dechem, Stalo se! a časopis Čtenář. Jako dar nám byla věnována aktuální čísla časopisu 7. G (7. Generace) a Pravý domácí časopis. Pro děti jsme získali darem (hlavně z nakladatelství Crew) několik čísel časopisu Bart Simpson.

Naše knihovna se stále dovybavuje a rozvíjí - přibyly nové poličky na vystavení knih pro děti i pultík na odkládání vrácených knih. V rámci časových možností chceme pokračovat v oblíbených aktivitách a plánujeme i další akce pro děti i dospělé - setkání, soutěže, dílničky (např. tvoření dekorace ze starých knih)...

Rádi také poskytneme prostor pro aktivity našich čtenářů i ostatních: Máte-li chuť uspořádat nějakou akci - např. scházet se u ručních prací, udělat čtenářský nebo herní klub apod., ozvěte se a určitě se domluvíme. I díky vám tak naše knihovna bude moci nabídnout pestrý program a obohatit ještě více život v obci.

Monika Slevinská, knihovnice