Zprávy o činnosti

Výroční zpráva za r. 2020

Rok 2020 proběhl naprosto jinak, než si kdokoli z nás plánoval a představoval.

Od ledna do začátku března se v knihovně uskutečnila 1 beseda a 3 setkání Dámského klubu, na němž jsme tvořili rekvizity pro Noc s Andersenem a kulisy pro divadelní představení, které jsme v knihovně nacvičovali s 6. třídou ZŠ už od podzimu 2019. Divadelní kroužek ještě stihl vystoupit se svou premiérou-derniérou 8. března na oslavě MDŽ v sále obecního úřadu, než byly všechny akce v rámci opatření proti Covid-19 pozastaveny a knihovna uzavřena. Naše netradičně pojatá pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících měla úspěch a těšíme se, že až to situace dovolí, budeme nacvičovat další. Noc s Andersenem byla zrušena a podobně dopadly i další akce - soutěž Nekoktám, čtu!, Hry bez hranic, které se měly konat u nás v Dalovicích, a mnohé soutěže, kterých se obvykle účastníme.

Období jarní karantény bylo pozitivně využito k přestěhování knihovny z místní základní školy do krásných světlých prostor v 1. patře bývalého obecního úřadu v centru obce. Bylo dost času knížky zabalit do krabic, postupně je převézt (za velikou pomoc děkuji panu řediteli a panu školníkovi ZŠ a MŠ Dalovice) a poskládat do polic ještě vonících novotou. Ty naštěstí stihl zhotovitel, Střední odborná škola stavební K. Vary, vyrobit a dodat navzdory omezení už v květnu. (Na zbývající zařízení - stupínky do dětského oddělení, obklady sloupu a pult jsme si museli počkat do podzimu, což ale tolik nevadilo.)

Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo namísto června až v prosinci a mimo prostory knihovny, stejně jako jediná beseda k Vánocům. Také dárkový balíček pro naše nejmenší, který už třetí rok dáváme našim novým občánkům v rámci projektu Bookstart, nemohl být předán jako obvykle při slavnostním Vítání občánků. To bylo z května přesunuto na září a nakonec úplně zrušeno, a maminky si dárky od obce i knihovny vyzvedly individuálně na obecním úřadu.

V září knihovna nabídla tradiční službu obalování učebnic, za kterou vybrala částku 906 Kč, za něž nakoupila knihy pro děti. V krátké době podzimního plnohodnotného fungování se knihovna účastnila sbírky Český den proti rakovině a Den válečných veteránů.

V průběhu uzavření nabízela knihovna možnost donášky knih domů, mnohem častěji si však čtenáři pro připravené knihy přišli osobně a "výdejní okénko" tak bylo modifikováno spíš na "výdejní dveře". Na webových a facebookových stránkách jsme nabídli řadu možností a odkazů ohledně virtuálních návštěv kulturních organizací, poslouchání audioknih, sledování online autorského čtení, možnosti získávání publikací k zábavě i ke studiu v e-verzi apod. Také "zazněl" návrh na uspořádání Noci s Andersenem doma a výtvarnou soutěž Komenský a ráj knížek. Nicméně poslední dvě aktivity se setkaly s minimálním ohlasem. Noc s Andersenem sice doma možná někdo uskutečnil, ale knihovna o tom nedostala žádnou zprávu, a do soutěže přispěly dvě slečny. Příčinu vidím hlavně v tom, že v té době byly rodiny spíš přesyceny množstvím online aktivit včetně domácího vyučování a sil už moc nezbývalo. A také to, že děti nejsou stránky knihovny zvyklé navštěvovat.

Ve statistice za loňský rok způsobila covidová situace pokles ve všech sledovaných hodnotách, nicméně to není katastrofální. Celkem jsme měli 209 registrovaných čtenářů (oproti 246 v roce 2019), z toho 100 dětí do 15 let (x 123 v r. 2019). Zaznamenali jsme 1987 fyzických návštěv. Zde je propad v číslech nejvyšší (v roce 2019 to bylo 4457), což je dáno zejména tím, že se mohlo uskutečnit jen 6 drobných akcí (69 účastníků) oproti 42 akcím (818 účastníků) roku 2019. Internet byl využit 12krát.

Půjčilo se celkem 5744 knih a 251 časopisů (včetně 2213 prodloužení výpůjček). Bylo vyřízeno 77 meziknihovních výpůjček z Krajské knihovny K. Vary.

Děti si nejvíce půjčovaly Čtyřlístek - časopis i knižně vydané staré příběhy, knížky ze série Deník malého poseroutky, romány o Harry Potterovi a publikace o přírodě.

U dospělých vedly detektivky (Zimní oheň od Anderse De la Motte, Skryté karty od Angely Marsonsové, Nejsem živá od Anne Frasierové), thrillery (Myslela jsem, že tě znám od Penny Hancockové, Matčina hra od Sandie Jonesové a thrillery Rachel Abbottové), romány pro ženy (od Nicholase Sparkse, Anne Jacobsové, Julie Caplinové, K. Gillerové a Taťány Keleové-Vasilkové) a česká próza - Petra Dvořáková, Klára Janečková, Mirka Skočílková, Radka Třeštíková a Viktorie Hanišová, české detektivky Michaely Klevisové a historické detektivky i romány Vlastimila Vondrušky.

Do knihovního fondu přibylo 652 knižních titulů (188 pro děti a 463 pro dospělé), pořízených z rozpočtu knihovny nebo zdarma v rámci projektu Česká knihovna či darovaných. 192 z nich byly novinky vydané v roce 2019 a 2020.

Pro čtenáře jsme odebírali 4 periodika (Krimisignál, Jedním dechem a Stalo se!). K dispozici jsou nadále i starší čísla různých hobby-časopisů a aktuálně také dvouměsíčník s environmentální tematikou - 7. generace.

Odepsáno bylo 833 opotřebovaných, zastaralých nebo již neaktuálních titulů. Většina jich byla nabídnuta k rozebrání ještě v bývalé knihovně, nyní jsou průběžně vyřazované knížky k dispozici v knihobudce, kterou pro nás ve školní dílně vyrobili žáci 2. stupně pod vedením p. ředitele J. Matury a která od září stojí vedle knihovny při cestě do školního areálu.

V souvislosti s covidem a vším, co s tím souvisí, mi v mysli často mimoděk vytanou Hamletova slova o době vymknuté z kloubů... Přesto, když se tak ohlížím za uplynulým rokem, mám radost, co všechno se povedlo, těším se a doufám, že se vše brzy bude moci vrátit ke společnému setkávání a sdílení, nejen v knihovně, a už pro své čtenáře i ostatní plánuji řadu nových aktivit.

Monika Slevinská, knihovnice