Zprávy o činnosti

Výroční zpráva za r. 2019

Milé čtenářky a milí čtenáři, milí přátelé knihovny,

pokud Vás zajímá, co se v uplynulém roce dělo v naší obecní knihovně, jsou další řádky určeny právě Vám :-)

V roce 2019 navštěvovalo knihovnu celkem 246 registrovaných čtenářů, z toho přesně polovina, tedy 123, byly děti do 15 let a polovina dospělí. Nově se u nás registrovalo i několik "přespolních" milovníků knih. Přišli na doporučení našich spokojených čtenářů, kterým za jejich propagaci moc děkuji.

Zaznamenali jsme 3564 návštěv, 75krát byl využit internet a 818 účastníků se zúčastnilo akcí pořádaných naší knihovnou.

Během roku se půjčilo se celkem 7086 knih a 371 časopisů (včetně 2614 prodloužení).

Dětští čtenáři si více půjčovali literaturu naučnou (zejména o přírodě, dinosaurech a youtuberech), dospělí zase více beletrii.

Největší zájem byl o historické ságy a romány (např. trilogie "Panský dům" A. Jacobsové, "Kněžna žebráků" P. Dempfa, hexalogie "Pán hor" H. M. Körnerové a třídílná "Americká sága" I. Lorentzové), romány pro ženy ("Než jsme byly tvoje" L. Wingate, "Kavárna v Kodani" J. Caplinové a knihy T. Keleové-Vasilkové), thrillery ("Zničím tě a vezmu si, co je mé" J. Lythellové, "Není úniku" T. Adamse), detektivky (hlavně autorů R. Bryndzy, B. Miniera a A. Marsonsové) i současnou českou prózu (P. Soukupová, R. Třeštíková, A. Bolavá, M. Klevisová, A. Mornštajnová, P. Hartl, V. Vondruška aj.) V naučné literatuře pro dospělé vedla kniha A. Palána "Raději zešílet v divočině - setkání s šumavskými samotáři" a M. Zikmunda "Sloni žijí do sta let". Dále knihy o historii, zejména životopisy historických osobností, a knihy o životě našich populárních umělců.

U dětí v beletrii stále vyhrávají nejrůznější příběhy o zvířátkách a "Deník malého poseroutky" - byl půjčen celkem 52krát (aby ne, má už 14 dílů, z nichž ten poslední přibyl do našeho fondu začátkem ledna 2020). Zásluhou nové paní učitelky českého jazyka si žáci 2. stupně začali chodit také pro klasická díla české i světové literatury.

Přibylo celkem 504 nových knih (240 pro děti a 264 pro dospělé). Z toho 209 z nich byly úplné novinky z roku 2018 a 2019. 283 titulů (170 pro dospělé a 113 pro děti) bylo zakoupeno z rozpočtu knihovny, 64 jsme získali zdarma z projektu Česká knihovna, jehož zásluhou se náš fond každoročně obohacuje o vybrané nové tituly české tvorby pro děti i dospělé, 7 knih komiksů nám darovalo nakladatelství Crew, s. r. o., a zbývající jsme dostali jako dar.

Vypomohli jsme si také meziknihovními výpůjčkami a z Krajské knihovny K. Vary jsme si v průběhu roku půjčili 435 knih, z toho 16 souborů pro společnou školní četbu 2. - 5. tříd ZŠ.

Celkem 459 knih bylo vyřazeno a nabídnuto k rozebrání, ať už na jarním a podzimním Dalovickém bazárku nebo přímo v knihovně.

A co se v knihovně v r. 2019 povedlo?

Poprvé jsme uspořadali školní kolo soutěže "Nekoktám, čtu!" a dva naši čtenáři nás pak úspěšně reprezentovali v krajském kole (4. místo v kategorii 4. tříd). Děti se prostřednictví knihovny opět zapojili do soutěže "Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO" a výtvarné soutěže Lesy karlovarského kraje. V květnu jsme vyslali tým páťáků na Hry bez hranic do Horního Slavkova, a opět (jako v roce 2018) jsme vyhráli 1. místo za úvodní prezentaci družstev. Velmi úspěšná byla i naše již 3. "Noc s Andersenem".

Díky zapojení do projektu Bookstart obdržely maminky na vítání občánků pro svá miminka drobný dárek i od knihovny a v červnu jsme slavnostně pasovali prvňáčky na čtenáře.

Během roku bylo uspořádáno celkem 42 akcí, zejména besed. 28 jich bylo pro žáky naší ZŠ a MŠ (3 z nich vedli pozvaní hosté - spisovatelka Michaela Fišarová a ilustrátor Adolf Dudek) a také pro dospělé se konaly 4 besedy ("Budujte svůj šestistěn" s Ludmilou Křivancovou, Voda základ života a 2x k nám zavítal Martin Čarný s tématem "karmy").

Také za sebou máme rok fungování Dámského klubu, kde se kromě "ženského klábosení" většinou věnujeme nějakému drobnému tvoření. Koncem roku nás zaměstnávala hlavně příprava kulis a kostýmů pro naše "divadýlko", které se na podzim v knihovně s dětmi 6. ročníku ZŠ podařilo začít zkoušet. Dámský klub je otevřené setkávání žen bez rozdílu věku. Koná se zpravidla první pátek v měsíci od 18:30 do cca 21:00 a všechny ženy jsou na něj srdečně zvány :-)

A co nás čeká letos? Nechme se překvapit, ale už se velmi těším(e) na novou knihovnu. Doufám, že i Vám se v ní bude líbit a budete tam rádi chodit :-)

Monika Slevinská, knihovnice