Zprávy o činnosti

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017

Milí přátelé knihovny, čtenáři i nečtenáři,

předkládám vám zprávu o činnosti knihovny v minulém roce. Odpusťte mi, prosím, tu spoustu čísel, doufám, že nejsou nicneříkající, protože za každým z nich se skrývá skutečný živý člověk a potěšení z chvil strávených s knížkou nebo v knihovně - doufám :-)

V roce 2017 jste naši knihovnu navštívili celkem 4410x. Bylo vás 213 čtenářů, z toho 130 dětí do 15 let, a půjčili jste si 5926 knih a 699 časopisů.

V létě proběhla inventura knihovního fondu, 1539 knih bylo odepsáno a většinu si rozebrali zájemci. Odpisy budou průběžně pokračovat a vyřazené knihy budou stále k dispozici - buď přímo v knihovně nebo v budově bývalého OÚ (po předchozí domluvě). Přibylo 573 svazků - zakoupených, získaných z projektu Česká knihovna i darovaných - a na konci roku jsme měli celkem 7 524 knih.

Z Krajské knihovny Karlovy Vary bylo pro naše čtenáře půjčeno celkem 301 knih, hlavně pro žáčky ke školní četbě, ale i pro další zájemce.

Zájem byl tradičně o detektivky, zejména severské, a další napínavé romány a také romány pro ženy. Žebříček půjčovanosti vede Robert Bryndza se svou sérií Dívka v ledu, Manželé odvedle Shari Lapeny, Hra o holčičku Soni Štroblové, Vondruškovy i Hrdličkovy historické detektivky, knihy Radky Třeštíkové, Magdy Váňové a Táni Keleové-Vasilkové. Děti čtou stále nejvíc Deník malého Poseroutky (vyšlo už 12 dílů), Rošťáka Bertíka, příběhy o pejsku Brunovi, knížky Roalda Dahla a Davida Walliamse. Menší si vybírají hlavně příběhy i encyklopedie o zvířátkách, starší se díky filmu začínají vrhat na hororové příběhy Stephena Kinga.

Kromě knih jste si mohli vybírat i ze 24 titulů časopisů a jiných periodik (Živá historie, Moje psychologie, Zdraví, Vesmír, Bydlení, Receptář, Udělej si sám, Čtyřlístek, Kačer Donald, Star wars, Mašinka Tomáš, Svět psů, Naše kočky, Koně a hříbata a další). Půjčovaly se hlavně krimi příběhy, které budeme odebírat i nadále, odběr ostatních časopisů jsme prozatím kvůli malému zájmu zrušili. K dispozici jsou ale stále čísla z posledních dvou let.

Nové webové stránky knihovny zaznamenaly loni 4758 návštěv a staré 3460, on-line katalog jste využili 665x. Zájem byl samozřejmě i o internet v knihovně, a to zejména u žáků ZŠ - zaznamenali jsme celkem 452 využití. Někteří však místo her na počítači, hráli i hry společenské. Na jaře jsme několik deskových a karetních her zakoupili. Využili jsme je také při 6 sobotních herních setkáních. Nejpovedenější byla ta adventní - na posledním, večer před Štědrým dnem, se nás sešlo, hrálo a ochutnávalo cukroví celkem 20, což je na naši malou knihovnu docela slušný počet, ale vešli jsme se a užili si to :-)

Kromě toho proběhlo 34 besed pro 474 dětí z MŠ a ZŠ: čarovali jsme s knížkou a procvičovali u toho počítání a barvy, povídali jsme si a četli o jaru a Velikonocích, pověstech z našeho kraje a pohádkových lesních bytostech, loňští deváťáci se dozvěděli o možnostech dobrovolnictví. S některými třídami jsme využili počítačové učebny a zaregistrovali se na webových stránkách "Čtení pomáhá", ve kterém děti díky tomu, že čtou, mohou přispívat na různé charitativní projekty. Také jsme si prohlédli obecní kroniku a dozvěděli se něco o dalovické historii a před koncem roku jsme zapálili svíčky na adventním věnci, vyprávěli si o Vánocích, připomínali vánoční zvyky a četli příběh o narození Ježíška.

Knihovna se také zapojila do několika celostátních akcí a soutěží.

Největší z nich byla Noc s Andersenem. Pomáhalo při ní 10 dospělých a užili si ji stejně jako 32 dětí, které přišly prožít pohádkovou noc v knihovně, resp. tělocvičně.

V průběhu celého roku děti sbíraly "perly" v soutěži Lovci perel, v níž se knížky mění v perlorodky. Zapojilo se celkem 31 dětí a nasbírali 131 perel a dukátků, které si mohly vyměnit za různé drobné dárky. Nyní se rozbíhá druhý ročník a doufám, že v něm nasbíráme perliček ještě víc.

V soutěži Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO děti (29) získávaly razítka za vypůjčené knížky o přírodě, do výtvarné soutěže Lesy kolem nás zase vymýšlely a malovaly lesní bytosti našeho kraje. V knihovně se pak sešlo 96 obrázků a bylo opravdu těžké vybrat, které postoupí do krajského kola. Konkurence byla veliká, a tak jsme nakonec žádné místo nezískali, ale obrázky Dana Vopata a Aničky Miřejovské byly v Krajské knihovně vystaveny.

Před Velikonocemi jsme se sešli i na malé tvořivé dílně, ale vzhledem k časovým možnostem byla prozatím poslední. Věřím, že se to v budoucnu změní, a na drobných workshopech se budeme setkávat častěji, a to s malými i velkými.

V současné době knihovna nabízí více aktivit dětským čtenářům než dospělým, ale snažíme se Vám vynahradit tím, že pro Vás nakupujeme novinky a bestsellery, seč síly, čas a rozpočet dovolí. Navíc Vám často můžeme "žhavé novinky" nabídnout dříve než velké knihovny, a pokud už jsou půjčeny, nemusíte při jejich rezervaci tak dlouho čekat.

V současné době se připravuje projekt na rekonstrukci bývalého obecního úřadu, do kterého by se knihovna měla do dvou let přestěhovat. S novým, dvakrát větším prostorem bychom získali i možnost pořádat různorodější akce, aby si přišly na své všechny věkové skupiny.

Ale již letos pro Vás dospělé připravujeme dvě besedy a můžete se samozřejmě také zúčastnit herních odpolední a tvořivých dílen - stačí nás sledovat na facebooku, navštěvovat náš web nebo nahlížet do vývěsní skříně vedle branky školy, aby Vám nic neuteklo (akce někdy vznikají rychle a nestihneme je inzerovat v Dalovických listech). Na našich nových webových stránkách najdete také fotografie nově zakoupených knih.

V roce 2018 se kromě výše zmíněných akcí a besed pro MŠ a ZŠ mohou děti opět těšit na Noc s Andersenem 23. března, 2. ročník Lovců perel (běží od února) a soutěž Poznávejte přírodu o lístky do ZOO (začne pravděpodobně v březnu). Nově se s prvňáčky zapojujeme do projektu Už jsem čtenář, s úplně malinkými dětmi začneme projekt S knížkou do života a zdatní dětští čtenáři nás budou reprezentovat na Hrách bez hranic v Sokolově. Stejně jako loni si v květnu v knihovně budete moci koupit kytičku v rámci Českého dne boje proti rakovině.

Také jsme zažádali o finanční příspěvek na audioknihy v dotačním programu Knihovna 21. století, snad uspějeme a budeme moci číst i ušima :-)

Přeji Vám krásný rok a těším se na Vaši návštěvu

Monika Slevinská, knihovnice


ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

V roce 2016 měla naše knihovna, umístěná v budově 2. stupně ZŠ, 3 269 fyzických návštěv. Otevřeno pro ně bylo vždy v pondělí a ve středu od 12 do 16.45.

Čtenáři (celkem 228, z toho 137 dětí do 15 let) si půjčili celkem 8 419 knih a 1 911 časopisů. Bylo z čeho vybírat - p. knihovnice Božena Kmošková k radosti všech čtenářů pravidelně nakupovala nové knihy, přibyly i publikace v rámci projektu "Česká knihovna" a také dary od občanů - děkujeme :-)

Knihovní fond se tak rozrostl o 323 nových titulů a k 31. 12. 2016 činil jeho stav celkem 8 654 knihovních jednotek.

V roce 2016 knihovna odebírala 31 titulů periodik (5x krimi Stalo se!, Bydlení, Bravo, Computer, Čtyřlístek, Dieta, Domov, Extra PC, Jedním dechem, Kačer Donald, Koně a hříbata, Krimi signál, Magazín 2000, Moderní byt, Moje zdraví, Naše kočky, Pěkné bydlení, Pes přítel člověka, Praktik, Přísně tajné, Receptář Rodinný dům, Score, Svět koupelen, Svět kuchyní, Svět psů, Tajemství české minulosti, Tom a Jerry, Udělej si sám, Zdraví, Živá historie).

Zájem byl tradičně zejména o detektivní romány a romány pro ženy. U dětí vedla série Deník malého Poseroutky.

Pro ZŠ a MŠ Dalovice uspořádala paní Kmošková 13 besed, kterých se zúčastnilo 262 dětí, a k mimočítankové četbě vypůjčila z Krajské knihovny 523 knih.

Webové stránky knihovny zaznamenaly 3 461 návštěv, on-line katalog byl využit 116x. Zájem byl samozřejmě i o internet v knihovně, a to zejména u žáků ZŠ - celkem 471x.

Na konci roku 2016 se s knihovnou i se svými čtenáři, jimž se v Dalovicích 9 let s láskou věnovala, rozloučila paní Božena Kmošková a předala knihovnu Monice Slevinské.

I v roce 2017 chceme v knihovně těšit čtenáře hezkými knihami. Na březen se připravuje odstartování čtenářské soutěže pro děti "Lovci perel" a "Večer s Andersenem". A kromě besed pro žáky ZŠ a MŠ bychom rádi uskutečnili i pár setkání s dospělými čtenáři, ale i nečtenáři - nad knihou i bez knihy, třeba při nějakém drobném workshopu 

Starším čtenářům nabízíme možnost donášky vybraných knížek domů - stačí se domluvit s knihovnicí - osobně, telefonicky či e-mailem.

Pokud navíc zatoužíte po knize, která není ve fondu naší knihovny, můžeme ji pro vás ZDARMA zapůjčit z Krajské knihovny. Tituly, které nejsou ani v Krajské knihovně pak lze zapůjčit v rámci MVS (meziknihovního výpůjčního systému) za poplatek 50 Kč + poštovné.

A na závěr pro ty, kteří mají raději stručné přehledy a tabulky:

Výpůjční činnost (srovnání s minulými roky)