Zprávy o činnosti

Výroční zpráva za r. 2023

Největším loňským úspěchem bylo pro naši knihovnu ocenění, které jsme převzali v říjnu během Týdne knihoven v Krajské knihovně Karlovy Vary – titul Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2023, kterého si velmi vážíme.

A proč porota vybrala právě naši knihovnu? Velkou měrou k tomu přispělo krásné a příjemné prostředí a také množství akcí, které pořádáme nebo se do nich zapojujeme - posuďte sami:

Leden jsme zahájili dvěma novými kurzy Virtuální univerzity 3. věku pod Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze. Kouzelnou geometrii navštěvovalo 5 účastníků a Dějiny oděvní kultury 6 účastníků. V květnu se první náš student, pan Miroslav Váňa, zúčastnil slavnostní promoce na ČZU v Praze. Na podzim se opět uskutečnily dva kurzy – Dějiny oděvní kultury II se 6 účastníky a Každodenní život v barokních Čechách s 11 účastníky.

Na konci března se konala Noc s Andersenem. Vypůjčili jsme si prostory základní školy a jídelny, kterou jsme proměnili v Brada(lo)vickou školu čar a kouzel z Harryho Pottera, a prožili jsme krásný dobrodružný večer a noc s výukou magie i hledání dračího vejce. Všech 43 dětí i 13 dospělých, kteří se na ni podíleli rolích čarodějného pedagogického sboru a dalších postav, si ji opravdu moc užilo.

V dubnu jsme se již potřetí zúčastnili krajské soutěže Nekoktám, čtu! Nejprve proběhlo obecní kolo ve 4. a 5. třídě, odkud do krajského kola postoupili David Hula a Martin Sedlák. Martin Sedlák pak i v krajském kole zaujal svým procítěným čtením a umístil se na 3. místě.

V květnu jsme zase bodovali na krajské soutěž Hry bez hranic, jejímž hlavním organizátorem byla tentokrát Krajská knihovna Karlovy Vary a měla téma "filmové a knižní rodiny". Náš tým představoval oblíbený (zfilmovaný) komiks Čtyřlístek a za svou úvodní scénku získal 1. místo. I v hlavní soutěži si naše děti vedly skvěle a obsadily 3. příčku.

Na květnovém Vítání občánkům pořádaném obcí, jsme díky projektu obdarovali 9 nových občánků a jejich rodiče balíčkem pro podporu čtenářství už od nejútlejšího věku a pozvali je do našeho klubu Budulínek, který je určen pro nejmenší čtenáře a koná jednou za měsíc (kromě prázdnin). Jsme moc rádi, že si rodiče (převážně maminky) zvykly k nám "do Budulínka" chodit na pohádku a pohrát si. Občas využívají i možnost pohrát si v našem dětském koutku i v běžné otevírací době.

Každý měsíc (vyjma prázdnin) se v knihovně konal také "ženský kruh" pod vedením Katky Krumphanzlové, na kterém se scházejí ženy, aby zde společně "pobyly" a relaxovaly.

V červnu proběhlo obvyklé pasování na čtenáře, pro slavnostnější atmosféru v kostele. Díky projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčku, dostali na pasování všichni prvňáčci knížku "Křeček v letu."

V září jsme se poprvé zapojili do celostátní akce Noc literatury. Četlo se pět úryvků z nových knih současných evropských autorů na pěti různých místech (v knihovně, základní škole, hasičárně, na SŠ logistické - v Novém zámku a v kostele). Akce se celkem zúčastnilo 30 lidí.

V říjnu jsme díky neziskové organizaci Moudrá sovička uspořádali seminář Jak na chytrý telefon a tablet, kterého se zúčastnilo 13 seniorů.

V listopadu se konala moc příjemná komorní akce Večer s poezií, na které jsme si předčítali oblíbené básně a verše. (Poezie byla i tématem několika besed pro děti ZŠ a měla u dětí velký úspěch.)

Podzimní čas je také jako dělaný pro společné ženské tvoření: Dříve ženy společně draly peří, my jsme v knihovně tvořily (ano, byly jsme samé ženy, zejména účastnice VU3V) dekorace ze starých knih.

Děti mohly od jara "soutěžit" o lístky do ZOO v tradiční soutěži Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO, která probíhá ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně.

Prostřednictvím Dámského klubu knihovna spolupracovala i na obecních akcích – Čarodějnicích, Dětském dni, Lampionovém průvodu a Dni otevřených dveří v pekle (Mikulášská nadílka) a také měla svůj tvořivý koutek pro děti na jarním Dalovickém bazárku a nabídku vyřazených knih.

Dále jsme se zapojili do tří celostátních sbírek: Tříkrálové sbírky pro Farní charitu Karlovy Vary (ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dalovice), sbírky Českého dne proti rakovině a sbírce ke Dni válečných veteránů.

Rok jsme uzavřeli adventní hrou se skřítky, řadou vánočních besed pro děti z MŠ a ZŠ (celkem jich v roce 2023 bylo 21) a vánočním koncertem studentského pěveckého sboru GYBON z Hradce Králové.

A nyní opět trocha statistiky:

V r. 2022 měla Obecní knihovna Dalovice 238 registrovaných uživatelů, z toho 114 dětí do 15 let. Vypůjčeno bylo 5884 knih a 304 časopisů, z Krajské knihovny KV bylo dovezeno 30 svazků. Uspořádáno bylo 87 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 915 osob. Celkem knihovna zaznamenala 3674 fyzických návštěv.

Nejčastěji byly vypůjčeny knihy: Vlaštovčí kopec Donny Everhart, Sudetský dům Štěpána Javůrka, Samotářky Barbory Šťastné, Vesnice Kristýny Trpkové, Símka Lucie Huškové, Tichá bolest Táni Keleové-Vasilkové, Hájovna Karly Kubíkové, Doteky zabitých Ivy Procházkové, Než jsme byly tvoje Lisy Wingate, Poslední hřebík Stefana Ahnhema, Poslední vzplanutí Jiřího Březiny, Muž s unavenýma očima Martina Goffy, Knihonoš Carstena Henna, Ořechy na cukroví Michaely Kalivodové, Dívky z lesů Minky Kent, Pavouk Larse Keplera, Les v domě Aleny Mornštajnové, Kde zpívají raci Delie Owens a knížky Michaely Klevisové a Lenky Chalupové.

U dětí nejvíce vedla série Špekáčkova psí akademie Filla Lewise, Nejmocnější robot Rickyho Dava Pilkeye, Fakta a výmysly o dracích Nikoly Kucharsky a vedle Deníku malého poseroutky Jeffa Kinneye i Průšvihy drzého (zá)školáka Ladislava Hrušky.

Knihovní fond byl obohacen o 419 knih – část byla zakoupena z rozpočtu knihovny, některé jsme získali zdarma z projektu Česká knihovna prostřednictvím Moravské zemské knihovny, jiné darovali naši čtenáři. 366 knih bylo odepsáno. Nadále odebíráme periodika: Krimisignál, Jedním dechem, Stalo se! a časopis Čtenář. Jako dar nám byla věnována aktuální čísla časopisu 7. G (7. Generace).

A plány do budoucna?

Naše knihovna by se ráda stala útočištěm pro milovníky knih a čtení, ale i společného setkávání, tvoření apod. V tomto směru uvítáme jakýkoli konstruktivní podnět a nápad i pomoc s případným zajištěním akcí (i jednorázově) ze strany našich čtenářů a přátel knihovny či ostatních občanů. Pokud tedy máte nějaký nápad nebo chuť uspořádat nějakou akci a knihovna se vám pro ni jeví jako dobrý partner (např. se chcete scházet u ručních prací, naučit ostatní nějakou dovednost, uspořádat čtenářský nebo herní klub či nějakou soutěž apod.), ozvěte se a určitě se domluvíme. I díky vám se tak naše knihovna bude rozvíjet a přispěje ještě více ke spokojenému životu v naší obci.

Mgr. Monika Slevinská, knihovnice