Dalovická Noc literatury

24.10.2023

V pátek 22. září se v Dalovicích uskutečnila Noc literatury. Četlo se na pěti místech z pěti současných evropských románů a povídkových knih.

Literární putování jsme zahájili v obecní knihovně, kde nám Lucie Prokopiusová přečetla ukázku z knihy "Pro co si jdeš, vlku?" od běloruské autorky Evy Vežnavec.

Poté jsme se přesunuli do budovy základní školy a po ukázce z povídkové knihy "Čistý, skromný život" českého autora Viktora Špačka, kterou nám přednesl ředitel školy Mgr. Jan Matura, jsme si mohli prohlédnout krásný a funkční starý hodinový stroj.

Třetí zastavení se konalo v klubovně dalovických dobrovolných hasičů, kde jsem zase obdivovali množství získaných trofejí a pohárů, a předčítání se statečně zhostila Kačka Karasová (namísto tatínka Jiřího Karase, který zde měl číst původně, ale musel do služby). Úryvek byl z románu "Kalmann" švýcarského autora Joachima B. Schmidta, nyní trvale žijícího na Islandu, kde se odehrává i děj tohoto detektivního příběhu.

Dále naše cesta pokračovala do budovy Nového zámku, ve kterém sídlí střední logistická škola. Ujala se nás trojice pedagogů – Ing. Andrea Kovardinská, Ph.D., Mgr. Hasan Zahirović a Ing. Jan Chylo – a po přečtení ukázky z thrilleru "Odcizení" švédské autorky Ann-Helén Laestadius, nás provedli zámkem.

Ochutnávka současné evropské prózy byla zakončena úryvkem z polského románu "Báje o hadím srdci" od Radka Raka, který nám v krásném prostředí Kostela Panny Marie Utěšitelky přečetla paní místostarostka Zdenka Lodrová.

Literární večer byl moc příjemný a děkujeme všem předčítajícím a hostitelům i zúčastněným divákům a posluchačům.

Do této každoroční celostátní akce jsme se v Dalovicích zapojili poprvé, ale jistě ne na posledy. Těšíme se na příští rok a doufáme, že nás bude zase o něco více. Místa na čtení by měla být jiná, tak pokud máte nějaký nápad, budeme rádi za váš tip.

Všechny tituly, z nichž se předčítalo, si už můžete přijít vypůjčit.