Výtvarná soutěž "Lesy kolem nás" aneb "Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje"

03.05.2017

V tajemných zákoutích lesů se odehrává děj mnoha fantastických příběhů. Les se v nich stává domovem nejrůznějších pohádkových bytostí - dobrých, i zlých. Kdo ví, kde všude je můžeme potkat - v temných štolách, u horkých pramenů, v močálech, na rozkvetlých loukách, horách, pasekách... A možná nejen v legendách a pověstech...

  • Úkol: vypracovat výtvarné dílo ztvárňující některou z přírodních pohádkových bytostí našeho kraje
  • Formát: A5, A4 nebo A3
  • Výtvarná technika: libovolná (malba, kresba, akvarel, suchý pastel, koláž...) - pozor, z technických důvodů se nepřijímají trojrozměrné prostorové práce
  • Soutěží se v 5 kategoriích: děti do 6 let (MŠ), 6 - 8 let (1. - 2. roč.), 9 - 10 let (3. - 4. roč.), 11 - 12 let (5. - 6. roč.) a 13 - 15 let (7. - 9. roč.)
  • Soutěžit mohou jen jednotlivci
  • Odevzdat v knihovně do 20. 6. 2017
  • Na výkresu musí být ze zadní strany nalepen lístek s identifikačními údaji:


Tři vybrané práce z každé kategorie postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde při vernisáži výstavy 3. 10. 2017 v 16:00 budou vyhlášeny výsledky celé soutěže a vítězům budou předány odměny.

Oceněné práce budou vystaveny v hale Krajské knihovny od 3. do 27. 10. 2017.