Skautská pošta - soutěž ČT

08.10.2018

Vydejte se do roku 1918...
Málokdo ví, že to byli skauti, kdo před 100 lety v nově vznikající republice pomáhali roznášet důležité poštovní zásilky a tajné depeše. Skauti v kroji a s legitimací v ruce měli přístup na všechna důležitá místa. Zásilky a vzkazy doručovali pěšky, tramvají, na kolech i motocyklech. Opatřovali je modrými nebo červenými známkami, razítky a podpisem kurýra...
Soutěž České televize je určena pro všechny děti - nemusí být členy naší knihovny ani Skautu. Více informací najdete na www.skatuskaposta.cz. Můžete se tam podívat i na jednotlivé díly seriálu, pokud je nestihnete v jejich vysílacím čase na ČT:D v úterý v 16:10.
A pozor - naše knihovna je důležitým bodem na vaší soutěžní trase. Těším se na vás :-)