Nekoktám, čtu! - školní kolo

29.03.2022

V březnu proběhla ve 4. a 5. třídě soutěž Nekoktám, čtu! Ve které soutěžící děti dostanou knížku, z níž porotě čtou určený, přibližně dvoustránkový úryvek. Na přípravu mají cca 10 minut. Čtyřčlenná porota pak hodnotí úroveň čtení - např. plynulost, hlasitost, přiměřenou rychlost, ale i výraznost a dramatičnost. A důležité je také porozumění přečtenému. Vybrat toho NEJ čtenáře, bylo opravdu obtížné, ale podařilo se.

Ve 4. třídě obsadil 1. místo David Hula, 2. místo Adélka Zrůstová a 3. místo Leonka Durdisová.

V 5. třídě se na 1. místě umístila Tereza Kollariková, na 2. místě Jakub Nedorost a na 3. místě.

Roztomilé to bylo s Dádou ze 4. třídy, který se soutěže původně vůbec nechtěl zúčastnit, a paní učitelka mu musela slíbit, že určitě nevyhraje a do Krajské knihovny nebude muset jet. Takže, když nakonec vyhrál, předávaly jsme mu všechny diplom a cenu za 1. místo takřka s omluvou a zároveň i s příslibem, že do krajského kola opravdu jet nemusí, když nebude chtít.  

Poděkování patří členkám komise - paním učitelkám Hance Švúbové a Soně Kubátové a Lucii Prokopiusové a Andree Táborkové z kulturní komise. V neposlední řadě také všem žákům ze 4. a 5. třídy - těm, co se zúčastnili jako soutěžící, i těm, kteří vytvořili báječnou atmosféru coby publikum.

27. května se v Krajské knihovně Karlovy Vary konalo krajské kolo. A Dáda s námi nakonec jel :-) Medaili jsme sice žádnou nepřivezli, ale oba - David i Terezka prezentovali naši knihovnu a školu skvěle :-)