Knihovna roku 2022

10.10.2022

Jako každý rok pořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v rámci Týdne knihoven v prvním říjnovém týdnu slavnostní ocenění nejlepších základních a městských knihoven.

Letos poprvé byla do Zrcadlové kaple pražského Klementina pozvána i naše knihovna.

Do soutěže Knihovna roku 2022 nás za Karlovarský kraj nominovala Krajská knihovna Karlovy Vary, konkrétně metodičky Jitka Svobodová a Eva Kaňovská. Velice si této nominace vážíme :-)

V posledním prázdninovém prázdninovém týdnu nás navštívila odborná komise, která objížděla všechny nominované knihovny v celé republice, a 4. října jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení v Praze.

Společně s panem starostou Jiřím Karasem (v doprovodu předsedkyně kulturní komise Lucie Prokopiusové a krajské metodičky Evy Kaňovské) jsme od ministra kultury Martina Baxy převzali ocenění "za zdařilou spolupráci s místním učilištěm na vytvoření moderního prostoru knihovny, který nabízí široké zázemí pro kulturní a vzdělávací akce, a za příkladné propojení komunitních aktivit pro všechny věkové skupiny".

Hlavní cenu Ministerstva kultury ČR získala Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech. Gratulujeme!

P. S.: Během slavnostního ceremoniálu jsme vyslechli i několik skladeb na varhany, které sem byly v 50. letech minulého stol. převezeny z Dalovicím blízkého doupovského kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru.